Մաթեմատիկա

Առաջադրանք

1.Կատարիր գործողությունները.

368 + 573 = 941 4689 + 654 = 5343
4000 — 562 = 3438 80985 — 674 =80311
541 x 7 = 9787 602 x 3 = 806
628 : 4 = 157 2814 : 7 = 402

2.Հաշվիր արտահայտության արժեքը.
452 x 20 + 1923 : 3 = 8399

72714-441x 102 + 2556 : 3 = 28584

3. Գրիր արտահայտության տեսքով և հաշվիր արժեքը`

ա / 9681 թվին ավելացրու 803 և գումարից հանիր 7265:

9681 + 803 ֊ 7265 = 3219

բ/ 70200 և 10 թվերի քանորդը փոքրացրու 150-ով:

70200 ÷ 10 ֊ 150 = 6870

4. Գտիր 36, 48, թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը:
=

5. Գտիր 16, 18, թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը:
(16,18)= 8, 9

6. Հաշվիր` ա/
1) 2)

բ/ : + * =

1) 2) 3)

7.Գտիր` 21-ի մասը
19-ի մասը

8.Հաշվիր` =

9.Լուծեք համեմատությունները.
x /14 = 12/21
x : 1/2= 3:5-95 + (-13) =
5+ (-14)=
-755 + 983=
46- (+58)=
-45 – (-19)=
27- (-51)=
6.Կատարեք բազմապատկում.
(+8)*(-3)=
(-24)*(-35_=
(-3)*(-2)*4=
7.Կատարեք բաժանում.
400:(-8)=
(-60):(-12)=

Մաթեմատիկա

Առաջադրանք

Առաջադրանք

1. Հաշվեք.

ա. 325 + 723 = 1048
բ. 354 – 221= 133
գ. 75 * 324= 24300
դ. 2842 : 49= 58
ե. 31440 + 1050 : ( 150 – 2400 : ( 67 + 53 )* 4) =

2. Կրճատեք կոտորակները.

ա. 64/128 = 1/2
բ. 182/208 =

3. Խառը թիվը դարձրեք սովորական կոտորակ.

ա. 9 2/3 = 29/3   բ. 5 3/8 = 43/8

4.Գտեք կոտորակի ամբողջ մասը.

ա.98/13 = 7 7/13   բ.89/16 = 5 9/16

5.Համեմատեք կոտորակները.( <, >, = )

ա. 3/4 > 4/7
բ. 1/12 < 5/6
գ. 5/16 > 10/12

6.Կատարեք գործողություն.

ա. 7/8 + 3/4 = 13/8 = 1 5/8
բ 5/3 – 4/9 = 11/9 = 1 2/9
գ. 3/5 + 2/27 = 91/135
դ. 5*2/11 = 10/11
ե. 3/7*4 = 12/7 = 1 5/7
զ. 45/46 : 15/23 = 3/2 = 1 1/2
է.3/11 : 9 = 1/33
ը. 8 : 5/7 = 72/5
թ. 3 1/8 : ( ( 4 5/12 – 3 13 /24 ) * 4/7 +( 3 1/18 — 2 7/12 ) * 1 10/17) =

7. Խնդիր.

Խանութը ստացավ 200կգ խնձոր: Մինչև կեսօր 12կգ-ով ավելի խնձոր վաճառեց, քան մնաց խանութում: Որքան խնձոր էր վաճառել մինչև կեսօր: